Come...
Receive Graces!

Welcome to the official website of the Our Lady of the Miraculous Medal National Shrine Parish

To our Parishioners

We pray that you find this website a reflection of our Shrine Parish as a community of disciples of Christ - one people of God who live for God and are united to God. May you find this useful as we altogether journey to a full Christian life where love endures, gifts are shared, and unity is built.

 
To our Pilgrims and Visitors

We hope that as you look through the pages of this website, we set ablaze your ardor for Our Lady of the Miraculous Medal. May you discover Christ more deeply and draw inspiration from our community in sowing the Gospel of mercy and love.

2018
2017 ~ Year Of The Parish
Forming BECs As Agents Of Communion, Participation & Mission
3rd Printing ... click here
Bring A Friend To The Shrine
Our Lady Of The Miraculous Medal

Devotion to Our Lady

Panalangin Ng Shrine Parish Sa Paghilum Ng Ating Bansa

Setyembre 2017

 

Amang nasa langit, kami po ay nagtitipon ngayon bilang isang pamilya, kami ay sumasamba at nagpapasalamat sa maraming biyayang patuloy Mong ipinagkakaloob sa amin.Malugod po naming itinataas sa Inyo ang aming bansa na sa kasalukuyan ay tunay na nangangailangan ng Iyong kapayapaan.

Sa mga kapatid naming biktima ng karahasan at walang katarungang pagpatay, Panginoon, buong pagmamahal na inaalala namin sila sa aming mga panalangin at nawa bigyan mo po sila ng walang hanggang kaliwanagan, kapayapaan at kaligayahan sa Iyong kaharian.

Sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na naulila, kami ay kasama nila sa panalangin at pakikiramay. Maibsan nawa ang sakit na kanilang nararanasan at pagkalooban Mo sila ng tibay ng loob.

Sa mga sundalo na buong tapang na iniaalay ang kanilang buhay upang maibalik ang kapayapaan ng ating bansa lalo na sa Marawi, basbasan, pangalagaan at patuloy Mo po silang bigyan ng lakas at at tapang.

Para sa mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na nakararanas ng hirap at sakít dulot ng digmaan at karahasan, pakinggan Mo ang kanilang pagsusumamo na matapos na ang kanilang paghihirap.

Panginoon, hilumin mo ang sugat ng aming Inang Bayan.

Sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, itinataas namin ang aming bansa, ang lahat ng mga Pilipino sa mapagmahal at mapagpalang pangangalaga ng ating Inang Maria.

Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesus. Amen.

 

O Maria, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. (3X)

 

 

 

Catechesis

The Advent Season

Liturgical Seasons: The Advent Season   Advent is from the Latin word “adventus” which means “coming”. Advent is a prayerful preparation with joyful expectation of the coming of Christ: 1st, as a «read more»

What's Up?

First Communion Seminar: Feb 3-4, 2018
The Commission on Catechesis will start the First Communion Seminar on February 3-4, 2018, Saturd «read more»

Talks On The Family
The Commission on Family is now conducting a series of Talks on the Family (Marriage and Parentin «read more»

Advent & Christmas 2017 Schedule Of Masses
Come and join our community in worship and praise!     «read more»

Immaculate Conception 2017
December 08, 2017, Friday is the Solemnity of the Immaculate Conception which is a holy day of ob «read more»

Kasalan Sa Shrine In Feb 2018
A notice to those who wish to enlist in the “Kasalan sa Shrine” scheduled in February «read more»

 

Reflections

Pope’s Homily At Ash Wednesday Mass 2018
The season of Lent is a favourable time to remedy the dissonant chords of our Christian life and «read more»

Mass Schedule

SUNDAY

7:30 a.m.    Filipino
9:00 a.m.    English
12:00 noon English
4:30 p.m.    Filipino
6:00 p.m.    Filipino


MONDAY - FRIDAY

6:15 a.m.
6:00 p.m.


SATURDAY

7:00 a.m.
6:00 p.m. Anticipated Mass in English


Perpetual Novena to Our Lady of the Miraculous Medal

After the 7:00 a.m. Mass
5:45 p.m.

For more Novena details, click here.

 
 

Events & Activities

Feb 22
Community Lauds - Morning Prayers - with Nuns & Priests
Venue: Shrine
Time: 05:30 AM
Feb 25
Weekly Soup Kitchen
Venue: Pastoral & Pilgrim Center
Time: 08:00 AM
Feb 25
Weekly SVP Charity Clinic
Venue: Pastoral Center
Time: 10:00 AM
Feb 27
Free ALS Classes
Venue: MMFCI Multi-Purpose Hall
Time: 02:00 PM
Mar 1
Community Lauds - Morning Prayers - with Nuns & Priests
Venue: Shrine
Time: 05:30 AM