Vision & Mission

 

VISION

We, who comprise the Our Lady of the Miraculous Medal National Shrine Parish, fully trusting in the love and care of the Father, striving to imitate Jesus as the harbinger of the Good News to the poor and with the guidance of the Holy Spirit, aspire to be a true community of disciples of Christ.

Kami, na bumubuong parokya ng Miraculous Medal National Shrine, lubos na nagtitiwala sa pagmamahal at pagkalinga ng Ama, nagsisikap na tumulad kay Hesus, sa tagapagpahayag ng Mabuting Balita sa mga dukha, at sa patnubay ng Espiritu Santo, ay nangangarap na maging tunay na pamayanan ng mga alagad ni Kristo.


MISSION

By the example of the Blessed Virgin Mary of the Miraculous Medal and in the spirit of Saint Vincent de Paul we commit ourselves to spread the Good News in our parish in a manner that is timely, inclusive, and respectful of our culture.

Sa halimbawa ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa at sa diwa ni San Vicente de Paul, itinatalaga namin ang aming sarili sa pagpapahayag ng Mabuting Balita na napapanahon, ganap, at gumagalang sa ating kalinangan, para sa aming parokya.

 

Mass Schedule

 

SUNDAY

7:30 a.m.    Filipino
9:00 a.m.    English
12:00 noon English
4:30 p.m.    Filipino
6:00 p.m.    Filipino


MONDAY - FRIDAY

6:15 a.m.
6:00 p.m.


SATURDAY

7:00 a.m.
6:00 p.m. Anticipated Mass in English


Perpetual Novena to Our Lady of the Miraculous Medal

After the 7:00 a.m. Mass
5:45 p.m.

For more Novena details, click here.

 

Events & Activities

Apr 26
Community Lauds - Morning Prayers - with Nuns & Priests
Venue: Shrine
Time: 05:30 AM
Apr 29
Weekly Soup Kitchen
Venue: Pastoral & Pilgrim Center
Time: 08:00 AM
Apr 29
Weekly SVP Charity Clinic
Venue: Pastoral Center
Time: 10:00 AM
May 1
Free ALS Classes
Venue: MMFCI Multi-Purpose Hall
Time: 02:00 PM
May 3
Community Lauds - Morning Prayers - with Nuns & Priests
Venue: Shrine
Time: 05:30 AM